Ercan BOSTAN

Başkan

Ali YILMAZ

Başkan Yardımcısı

Derya OMAK SAĞLAM

Sayman

Ali Rıza DEMİRBAŞ

Genel Sekreter

Ahmet YILDIZ

Üye

Ayşegül AYAZ

Üye

Havva Melek AKBULUT

Üye