Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı…

21 Aralık 2019 tarihinde yapılan TEDAK 14. Genel Kurul toplantısı ile 2 yıllığına seçilen yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımını aşağıdaki şekilde gerçekleştirdi.

Başkan Ercan BOSTAN

Başkan Yardımcısı Ali YILMAZ

Sekreter Ali Rıza DEMİRBAŞ

Sayman Derya OMAK SAĞLAM

Üye Ayşegül AYAZ

Üye Ahmet YILDIZ

Üye Havva Melek AKBULUT